-Regjeringens koronatiltak er en god start

Norge befinner seg i en helt ekstraordinær situasjon. Regjeringens økonomiske tiltak som ble lagt fram i dag er viktige og en god start, men det er behov for ytterligere endringer for alle virksomheter som nå må nedskalere og stanse sin virksomhet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Rederiforbundet er glad for at regjeringen foreslår en reduksjon i arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering. Samtidig noterer vi oss at NAV legger til grunn at arbeidstakere som verken er syke eller viser symptomer på sykdom, men som må være i karantene, har rett på sykepenger. Det samme gjelder omsorgspenger for foreldre som må være hjemme på grunn av stengte skoler og barnehager. Dette er situasjoner som ligger utenfor vilkårene for disse ordningene etter loven. Rederiforbundet mener at Regjeringen snarest må klargjøre at disse merkostnadene ikke tilfaller arbeidsgiverne.

Dette er å anse som en første fase av tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom krisen. Rentenedsettelsen fra Norges Bank  og regjeringens utsettelse av innbetaling av formueskatt er blant de andre tiltakene.

- Vi oppfatter at finansminister Jan Tore Sanner kommer med en klar oppfordring til norske banker om å være seg sitt samfunnsansvar bevisst i en situasjon der mange bedrifter kommer til å slite, sier Solberg. – Vi oppfordrer regjeringen sterkt til å vurdere ytterligere tiltak for å bedre likviditetssituasjonen i bedriftene. Aktuelle tiltak bør være lettelser i arbeidsgiveravgift og muligheter for utsatt innbetaling av avgifter.