Utenriksfergene omfattes av kompensasjonspakken

-Vi er tilfreds med at utenriks passasjerfart, som i praksis har innstilt virksomheten sin nå skal omfattes av kompensasjonsordningen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. Finansminister Jan Tore Sanner presenterte i dag hovedtrekkene fra kompensasjonspakken som legges frem for Stortinget i morgen.

Ordningen legger opp til å kompensere opp mot 90 prosent av såkalte uunngåelige faste kostnader begrenset til 30 mill. kroner per bedrift per måned, men det skal utformes en egen forskrift som vil omfatte konserner med egne beløpsgrenser. Større selskaper er organisert ulikt. Det er derfor viktig at dette hensyntas når kompensasjonen skal beregnes. 
Mer informasjon om ordningen på regjeringens nettsider. 

Garantiordningen åpnes også for større bedrifter 

I tillegg ble det i dag åpnet for at større virksomheter også kan omfattes av den såkalte SMB ordningen som ble presentert i slutten av forrige uke. Dette er en ordning som vil være aktuell for flere av Rederiforbundets medlemmer. Mer om dette på regjeringens nettsider