Kick-off for Maritime Trainee kull 13

14 nye kandidater er klare for kull 13 av Maritime Trainee. Mandag 25. mai ble de presentert i et virtuelt kick-off med sine respektive selskap og mentorer.

Norges Rederiforbunds Maritime Trainee-program startet i 2005 og gjennom årene har 240 traineer og 44 selskap deltatt i programmet. Årets kandidater skal gjennom fem samlinger, samt at de skal jobbe i sine selskap.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg sa i sin innledning at det er krevende tider i maritim bransje og korona-pandemien gir stor usikkerhet. Men han mener det også er store muligheter for kandidatene.

- Rederiforbundet er veldig stolt av dette programmet og det vil gi dere stor verdi, både kunnskapsmessig og nettverksmessing, sa Solberg. Næringen er også i stor utvikling, ny teknologi og nye klimakrav vil kreve nye ideer i årene som kommer.    

Prosjektleder Maren Nygård Basso og fagansvarlig Erik Jacobsen, begge fra Menon Economics, ga traineene informasjon om innholdet i programmet. De fem modulene er i Oslo, Sunnmøre, Bergen, Singapore og London, hvor de skal gjennomgå faglige program om alt fra energisektoren, industri og digitalisering, til forsikring og maritim juss.

-Vi håper oppstart i august vil la seg gjennomføre som et fysisk møte. Vi vil selvsagt følge alle retningslinjer og smittevernråd underveis, og innser at det kan bli en litt alternativ variant av programmet dette kullet skal igjennom, sier Basso. 

Traineer og selskap:

 • Andrea Rognstad – Höegh LNG
 • Sebastian Thorsen Øverås – Höegh LNG
 • Morten Andreas Klausen Elvekrok – DNV GL 
 • Tor Selen – Torvald Klaveness
 • Thomas Lone – Torvald Klaveness 
 • Astrid Tenden – Kongsberg Maritime 
 • Matias Bøe Olsen – Skuld
 • Eline Hagen Holsvik – Aker BP
 • Sara Marie Kjellby – DOF
 • Anders Vika Hansen – Seadrill
 • Sebastian Eik Løken Rindvoll – Seadrill
 • Mats Langseth – Solvang
 • Merethe Granli – DNB
 • Oskar Otterstrom - Wikborg Rein