Kartlegging av smitteverntiltak hos passasjerskipsrederier

Norges Rederiforbund har gjennomført en kartlegging av smitteverntiltak og regelverkforståelse for passasjerskip som anløper norsk havn i fast rute. – Det skal være trygt å reise med passasjerskip til og fra Norge. Tilbakemeldinger og dokumentasjon fra rederiene viser at det arbeides systematisk og grundig med smittevern, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Rederiene rapporterer at deres seilinger gjennomføres med mannskap som i all hovedsak ikke omfattes av karanteneplikt, fordi mannskapet kommer fra eller bor i, grønne områder. For besetning som kommer fra eller bor i røde områder, gjennomføres det karantene på land før påmønstring.

Passasjerskipsfarten skjer med antallsbegrensninger med hensyn til det totale antall passasjerer og/eller antallsbergrensninger i fellesområder om bord. Kartleggingen viser også at rederiene har retningslinjer for smittevern og systemer for å sikre oppfyllelse av gjeldende regelverk. I praksis innebærer dette blant annet opplæringsprogrammer for alle ansatte og prosedyrer for screening/egenerklæring. Når det gjelder bruk av munnbind for personlig beskyttelse, varierer praksis noe mellom rederiene.

Rederiene rapporterer for øvrig at myndighetenes regelverk på området oppleves som klart.

- Det er helt avgjørende for næringen at det skal være trygt å seile med passasjerskip til og fra Norge, sier Solberg.

- Vi vil fortsette å samarbeide tett med myndighetene og våre medlemmer om regelverk, prosedyrer og rutiner for å forhindre smittespredning. Det har vært, og vil i lang tid fremover være, en omfattende dugnad å bekjempe spredningen av koronaviruset. Dette arbeidet har høyeste prioritet både i rederiene og for Norges Rederiforbunds arbeid, avslutter han. 

 Kartleggingen omfatter Color Line AS, Fjord Line AS, Hurtigruten ASA (innenriksferger), og DFDS via Danske Rederier.