Karantene- og testsenter i full drift i Manila

Verden er avhengig av at skipsfarten kan levere nødvendige forsyninger gjennom korona-pandemien. For å sikre at sjøfolkene som sendes ut til tjeneste på skip over hele verden er uten smitte, har Norges Rederiforbund i samarbeid med flere medlemsrederier etablert et karantene- og testsenter på Manila. Senteret har vært i drift siden 1. oktober, og erfaringene har så langt vært positive.

Senteret er etablert på et hotel ved flyplassen i Manila hvor vi i oktober leide 120 rom, det ble åpnet 1. oktober og ti medlemsrederier bruker senteret. Det norske treningssenteret, NTC Manila, har ansvaret for driften av senteret,Marriott Hotell sørger for innlosjering og infrastruktur, og sykehuset St. Luke gjennomfører og analyserer covid-tester. Gjennom treningssenteret er det også tilrettelagt for å bruke karantenetiden til å gjennomføre aktuelle kurs digitalt. Karantene- og testregimet baserer seg på gjeldene anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om ti dagers karantene og to tester.

-Ved å etablere dette senteret viser næringen tydelig at vi tar ansvar for å sikre at sjøfolkene vi sender ut er uten covid-19 smitte. Erfaringene så langt er positive, og vi håper dette kan være et viktig bidrag til å sikre smidigere mannskapsskifter internasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.