Invitasjon til biogassfagdag

Norges Rederiforbund inviterer sammen med Samfunnsbedriftene, Biogass Norge, Avfall Norge og Biogass Oslofjord til digitalt seminar om biogass onsdag 19. august 2020.

Samfunnsbedriftene og Biogass Norge inviterer sammen med Rederiforbundet, Avfall Norge og Biogass Oslofjord til seminar om biogass onsdag 19. august 2020. Kl. 10:00- 15:00.
Arrangementet vil streames online. 

Du vil treffe sentrale politikere og representanter fra bransjen.

Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær, løser avfallsproblem og kan oppnå klimakutt både ved produksjon/metanfangst og bruk der den erstatter fossile drivstoff og energi.

Det er en rask og enkel måte å redusere utslipp fra skip, hvor den kan blandes inn i LNG. Norske arbeidsplasser kan skapes og utslipp kan reduseres i landbruket og fra deponi. Kjent teknologi som bringer oss raskere til målet! Sirkulært og godt bidrag til renere fjorder, bærekraftig oppdrett og mye mer!

Programmet finner du her

Arrangementet vil bli streamet på Rederiforbundets åpne nettside.