Veileder for mannskapsskifter utarbeidet av IMO

IMO har utarbeidet en 12 punkts veileder som skal gjøre det mulig for myndigheter og aktørene i næringen å gjennomføre mannskapsskifter på skip. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner, deriblant det internasjonale rederiforbundet, ICS.

De siste månedene har det vært svært vanskelig å gjennomføre mannskapsskifter som følge av koronapandemien og tusenvis av sjøfolk har måttet tilbringe ekstra lange perioder om bord. 

- Av hensyn til mannskapets helse og sikkerheten om bord, er vi nå helt avhengig av at det lar seg gjøre å gjennomføre mannskapsbytter så raskt som mulig. Vi oppfordrer derfor myndigheter og alle relevante aktører til å ta denne 12-punkts veilederen i bruk, slik at sjøfolk kan komme seg av eller på skipet de jobber på, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

I løpet av mai skal nærmere 150 000 sjøfolk mønstre av og på for å sikre etterlevelse av internasjonale maritime forskrifter. Sjøfolks helse, maritim sikkerhet og verdens forsyningskjeder er derfor avhengig av at myndigheter over hele verden følger 12-punkts veilederen og legger til rette for mannskapsbytter.

-Situasjonen har i stigende grad fått en humanitær dimensjon for de mannskapene som allerede har tilbrakt mange måneder til sjøs. Perioder om bord på skip kan ikke forlenges på ubestemt tid, sier Solberg. 

12-punkts veilederen gir regjeringene det globale rammeverket som er nødvendig for å gjennomføre internasjonale mannskapsskifter, maritime  forsyningskjeder utgjør en viktig del av verdensøkonomien, særlig i krisetider. 12-punkts veilederen er utformet på rekordtid for å gjøre det mulig for regjeringer å iverksette disse høyst nødvendige tiltakene.

Hele veilederen finner du her.