Olje- og energiminister Tina Bru la frem nyheten om åpning av to havvindområder under en båttur til Utsira og HywindDemo utenfor Haugesund.

Grønt lys for havvind

Olje- og energiminister Tina Bru gir klarsignal for åpning av havvindparker på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Dette er et viktig skritt i riktig retning. For første gang blir det mulig å søke om konsesjon for større vindkraftprosjekt til havs på norsk sokkel.

-Dette er en god nyhet, og et viktig første steg for å bygge videre på Norge som energinasjon ved å legge til rette for et hjemmemarked for flytende havvind. Det haster med å sikre helt grunnleggende rammebetingelser for å kunne realisere utviklingen av et nytt industrieventyr for Norge, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg. 

Havvind er ikke bare fremtidsvyer – havvind er noe Rederiforbundets medlemmer allerede er i gang med. Det er alt betydelige leveranser fra norsk industri og rederinæring inn mot bunnfast havvind i dag. Nå har Norge mulighet til å posisjonere seg for internasjonal vekst innen havvind. Det er viktig at rammebetingelsene legger til rette for aktørmangfold og god konkurranse.

-Vi ser et stort behov for også å få på plass økonomiske rammebetingelser i tråd med Stortingets anmodningsvedtak fra mars. Flertallet har bedt regjeringen komme tilbake med en utredning og mulige finansieringsmodeller som kan sikre utbygging og realisering av prosjekter innenfor flytende havvind, senest i statsbudsjettet for 2021. Utviklingen av fornybar energiproduksjon er avgjørende for å nå Paris-avtalens klimamål, sier Harald Solberg.