Foto: Kjell Jøran Hansen/Flickr

Gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen

I dag er det 75 år siden frigjøringen av Norge. Krigsseilernes innsats under 2 verdenskrig var helt avgjørende for de alliertes seier. Innsatsen krevde også store ofre. Om lag 4000 norske sjøfolk omkom og halvparten av utenriksflåten gikk tapt etter angrep fra tyskerne.

Når verden nå igjen står i en krise der sjøfolk spiller en avgjørende rolle med å frakte alt verden trenger, er det med dyp respekt og stor takknemlighet vi minnes alle sjøfolk som seilte med stor fare for eget liv og helse under krigen.

Den friheten vi nyter godt av i dag, har kostet mye for mange.

75 år etter frigjøringen minnes vi krigsseilernes innsats, og alle andres innsats for fred og stabilitet, med takknemlighet, verdighet og respekt.

Rederiforbundet markerer dagen med kransnedleggelse på krigsseilermonumentet på Bygdøy.