Godt nytt for pandemirammede bedrifter

Fremskrittspartiet har gjennom avtalen med regjeringen forbedret kompensasjonsordningen for bedrifter som har stort omsetningsfall som følge av pandemien. Ordningen skal bidra til å dekke noen av de faste kostnadene som bedriftene uansett har når inntektene svikter som følge av pandemien.

Rederiforbundets fokus har siden i vår vært å holde så mye aktivitet som mulig i gang, men for mange virksomheter er ikke det mulig på grunn av strenge smitteverntiltak, og da er slike ordninger helt avgjørende.

- Det var et samlet næringsliv som ønsket at både kompensasjonsgraden og taket i ordningen skulle økes, og det har Fremskrittspartiet forhandlet frem med regjeringen. For de bedriftene det gjelder er denne ordningen minst like viktig som den var da pandemien rammet i vår, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet

 - Vi ser frem til resultatene av de videre forhandlingene om hele statsbudsjettet for 2021, som vi venter vil inneholde enda flere aktivitetsskapende tiltak for norsk næringsliv og maritim næring, reversering av kuttforslagene i refusjonsordningen for sjøfolk og for å unngå ny særnorsk beskatning på norsk riggnæring midt i krisen, sier Solberg.