Gjenåpning av den internasjonale fergetrafikken til og fra Norge

Vi står nå foran høysesongen for norsk reiseliv og for fergerederiene. De internasjonale fergerederiene generer over 70 prosent av sitt årsresultat i denne perioden. Fortsatt stengte sjøgrenser vil derfor innebære ytterligere betydelig tap både for rederiene og for norsk reiseliv og vil ha avgjørende betydning for disse aktørenes overlevelsesevne. Norges Rederiforbund forventer at det tas en rekke initiativ for å starte en rask prosess for gjenåpning av aktuelle grenser.

-Fergerederiene har lojalt fulgt opp myndighetenes ulike tiltak for å demme opp for spredning av smitte, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. -Rederiene har også tatt ansvar og opprettholdt deler av kapasiteten mellom Tyskland, Danmark og Norge for å sikre de viktige godsstrømmene til og fra Norge, men denne aktiviteten utgjør kun om lag ti prosent av inntektsgrunnlaget, sier han. 

Unngå konkursras

Det viktigste turistmarkedet er nærmarkedene Danmark, Tyskland og Sverige. Det er derfor viktig at de nordiske myndighetene har fokus på bilaterale løsninger med en gradvis åpning mot land som har tilsvarende smittesituasjon som Norge. En bilateral åpning av disse viktige markedene vil bidra til å unngå et konkursras i norsk reiseliv.

Fergerederiene antar at de kan sikre inntil 45 prosent av normal utenlandsk turisttrafikk for sommeren 2020 så fremt grensene åpnes mellom de nordiske landene og Tyskland. 55 prosent av normal utenlandstrafikk kommer fra fjerne markeder hovedsakelig med fly, og vil uansett være tapt for 2020.

Smittevern

Rederiene og den internasjonale interesseorganisasjonen Interferry har utarbeidet en smittevernveileder for bransjen i samråd med EU-kommisjonen. Norske fergerederier har bidratt i dette arbeidet. I tillegg jobber rederiene med å utarbeide virksomhetsspesifikke smittevernveiledere som beskriver smitteverntiltakene for hele kundereisen fra booking til gjennomført reise. Disse veilederne konkretiserer tiltak knyttet til begrenset passasjerkapasitet, hygiene, kontaktreduksjon, avstandsbegrensninger og håndtering av smittetilfeller. Ettersom passasjerferjetrafikken er avhengig av havner og landanlegg, må også disse fasilitetene, enten de er under fergeaktørens kontroll eller ikke, inngå i smitteberedskapen.

Med utsikter til en avgjørende viktig høysesong ber Norges Rederiforbund om at myndighetene snarest mulig kommer tilbake med tidsangivelse for gjenåpning av grensene sjøveien mot land med tilsvarende smittenivå. Norges Rederiforbund bistår gjerne i en dialog med relevante myndigheter om hvordan denne trafikken kan gjenåpnes på en trygg måte både for passasjerer, mannskap og det norske samfunnet.

 Hele brevet til myndighetene kan du lese her.