Forsvarlig åpning av grenser vil redde tusenvis av norske arbeidsplasser

En ny analyse fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge viser at inntil 30 000 arbeidsplasser kan gå tapt i reiselivsnæringen i sommer. Ved å åpne grensene på en forsvarlig måte til Norden og nærliggende land som Tyskland, vil 14 milliarder kroner av omsetningen fra utenlandske turister til Norge, kunne reddes.

Åpningen av disse grensene vil representere en større «krisepakke» enn alle andre for norsk reiseliv, viser rapporten. Med bakgrunn i rapporten har en samlet reiselivsnæring i Norge skissert hva som må på plass for å redde næringen fra konkurser og masseoppsigelser. Brevet til næringsministeren og justisministeren kan du lese her.

Forsvarlig åpning

Forslaget fra næringen baserer seg på regjeringens tilnærming om at land med relativt lik smitte, i samme nærområde åpnes først, og viser til regjeringens planer om å vurdere åpning for fritidsreiser i Norden fra 15. juni. En slik nordisk vurdering bør også inkludere Tyskland, som grenser til Danmark og har fergegrense til Norge gjennom Oslo-Kiel fergen. Tyskland har varslet at de planlegger en åpning av sin grense mot Norge fra 15. juni. Tyskland har i dag en smittesituasjon på linje med Danmark og Norge.

-En grenseåpning for passasjerskip vil selvsagt følge de retningslinjer som gjelder for smittevern for alle deler av reisen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.  -I denne forbindelse er det utviklet en smittevernveileder for bransjen i samråd med EU-kommisjonen og rederiene med skip til og fra Norge har utarbeidet egne smittevernveiledere.

 -Det er viktig med tydelige datoer fra regjeringen og at disse er koordinert med det som nå skjer i EU. Forvirring på dette området kan bli unødvendig dyrt for passasjerfergetrafikken og andre deler av norsk reiselivsnæring som er svært hardt rammet, sier Solberg. 

 Hele rapporten kan du lese her