Forståelig med midlertidig forbud for kyst- og Svalbardcruisetrafikk

-Som næring er vi opptatt av å ha gode rutiner for å hindre smitte om bord på norske skip. Smitteutbruddet om bord på MS Roald Amundsen er beklagelig og svært alvorlig for hele næringen. Det er derfor forståelig at regjeringen nå innfører et midlertidig forbud for kystcruisetrafikken, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Det er helt avgjørende for næringen å sikre at vi ikke bidrar til å spre smitte. Rederiforbundets medlemmer har derfor etablert omfattende systemer og rutiner for å hindre smitte om bord, og for å håndtere smittetilfeller på forsvarlig måte. Vi vil samarbeide tett med myndighetene for å forsikre at rutinene generelt, og særlig for passasjerskipsvirksomhet, er gode og forsvarlige og at de etterleves.

 -Det har vært, og vil i lang tid fremover være, en omfattende dugnad å bekjempe spredningen av korona-viruset. Dette arbeidet har høyeste prioritet både i rederiene og for Forbundets arbeid, sier Solberg.