Foreslår grønn kontantstøtte

Rederiforbundet deltok i dag på et innspills-møte om grønn teknologi og klima hos statsminister Erna Solberg. Også næringsministeren og klimaministeren var til stede fra regjeringen. -Vi er svært bekymret for at krisens ofre på kort sikt er utviklingsprosjekter og investeringer i grønn teknologi, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg på møtet. Rederiforbundet foreslår derfor at det opprettes en grønn kontantstøtte-ordning.

Solberg beskrev situasjonen for næringen som svært alvorlig, selv om skipene som frakter varer og energi seiler, og dermed bidrar til å holde hjulene i samfunnsmaskineriet i gang. Tallene fra forbundets medlemsundersøkelser tyder på at næringen nå skal gjennom en krise som er på nivå med Finanskrisen fra 2009 og Offshorekrisen fra 2014 til sammen.

Grønn kontantstøtte

Denne situasjonen gjør at alle bedrifter som kjemper for å overleve, fokuserer på det aller nødvendigste. Alt annet kuttes bort. Sett i det lyset risikerer vi at utviklingsprosjekter og investeringer i grønn teknologi blir kuttet, ikke på grunn av mangel på ambisjoner, men rett og slett fordi det ikke er strengt nødvendig for å overleve.

-Vi må derfor tenke nytt om virkemidler også på dette området, sa Solberg. -Vi bør etablere en søknadsbasert ordning, for eksempel under ENOVA, hvor bedrifter kan søke støtte for å beholde utviklings- og prosjekteringsteam som jobber med utvikling av prosjekter som reduserer utslipp, og som i denne krisen står i fare for å bli nedlagt. En slags «grønn kontantstøtte-ordning».

 Fire områder for politisk fokus 

Rederiforbundet mener det særlig er fire områder som trenger politisk fokus og lederskap, i samarbeid med en fremoverlent og omstillingsvillig industri. Oppfordringen er:

  1. Sats på nullutslippsteknologi innen skipsfarten for å utvikle Norge som maritim nasjon. Hydrogen, amoniakk, biodrivstoff, batteri, landstrøm, ladestrøm bør stimuleres gjennom F&U satsinger, bruk av offentlig innkjøpsmakt og samarbeid mellom vareeiere og rederier.
  2. Stimuler til flåtefornyelse gjennom finansieringsløsninger for ny teknologi, og vrakpantordning som sikrer at vi får ut gammel tonnasje og tar lederskap i bruk av ny teknologi i stor skala.
  3. Bruk havvind til å utvikle Norge som energinasjon. Sett høye og tydelige mål. Følg opp med et rammevilkår som stimulerer investeringer og aktivitet.
  4. Iverksett Karbonfangst og lagring for å utvikle Norge som klimanasjon.

-Norske rederier har høye ambisjoner i å lede an i utviklingen av teknologi og løsninger, sa Solberg -Vi har vist at vi kan lykkes tidligere. Vi kan gjøre det igjen, avsluttet han.