FN vil gjøre sjøfolk til samfunnskritisk personell

- Det er svært positivt at alle FNs medlemsland nå har stilt seg bak oppfordringen om at sjøfolk må defineres som samfunnskritisk personell. Skipsfarten er avgjørende for transport av varer, medisiner og energi under koronapandemien, og sjøfolk verden over gjør en formidabel innsats, sier administrerende direktør Harald Solberg.

Et samlet FN stilte seg denne uken bak en resolusjon som oppfordrer alle land til å etterleve IMOs protokoller for trygge mannskapsbytter og til å definere sjøfolk som kritisk personell.

 - Skal vi holde varetransporten gående og forsyningslinjene åpne må det legges til rette for trygge mannskapsbytter internasjonalt, og IMOs protokoller må respekteres. Mange av verdens sjøfolk har stått på vakt altfor lenge. Næringen tar sin del av ansvaret for å overholde smittevern, test- og karantenekrav. Norges Rederiforbund har sammen med flere medlemmer opprettet en egen test- og karantenefasilitet i Manila, som holder høy standard. Nå må nasjonale myndigheter legge til rette for mannskapsbytter som følger IMOs retningslinjer, sier Solberg.

 FN-resolusjonen, som ble vedtatt 1. desember , kan leses her: International cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the Covid-19 pandemic.