Flere søker maritim utdanning

På tross av koronakrisen viser tall fra Samordna opptak at det er 4,5 prosent økning i antall søkere til maritime utdanninger fra. Det er spesielt stor økning til maritime fag innen ledelse og økonomi og fagskolene.

– Dette er veldig gode nyheter. Søkertallene viser at unge oppfatter maritim næring som en sentral fremtidsnæring for Norge selv under en pågående krise, sier Karin Gjerløw Høidahl, leder for kompetanse rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund. 

Flere års satsing og samarbeid om maritime utdanninger og rekruttering gir nå resultater, mener Norges Rederiforbund. 

– Vi har jobbet hardt med å øke rekrutteringen, modernisere utdanningene og vise frem de mange spennende karriereveiene man kan ta med en maritim utdanning i bunn. Det er et godt og mangeårig samarbeid mellom næringen og utdanningsinstitusjonene som nå gir uttelling, sier Høidahl. 

Norsk Sjøoffisersforbund er også fornøyd med popularitetshoppet for maritime utdanninger.  

– Vi ser en kjempestor interesse for dekksoffiserutdanning på fagskolene, en økning i operative, sjøbaserte fag, og ikke minst en kraftig økning i utdanningene innen maritim ledelse og administrasjon fra land. Den maritime karriereveien går ofte fra sjø til land, så disse søkertallene gir et godt grunnlag for å dekke behovet for arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer, sier Jens Folland, seniorrådgiver for politikk, samfunnskontakt og kommunikasjon i Norsk Sjøoffiersforbund. 

Fra og med i år publiserer også Samordna opptak søkertall på fagskoler. Tallene viser stor interesse for maritime fag. Totalt har 1194 søkt på dekksoffiser og 722 på maskinoffiser. Dekksoffiserstudiet ved fagskolene i Hordaland og Ålesund er to av de 10 studiene med høyest søkertall innen alle studier på fagskolene.

Bransjeorganisasjonen Maritimt Forum trekker frem at den høye interessen for maritime fag styrker den pågående jobben med innovasjon i maritim næring. 

 – At så mange unge søker seg til maritime utdanninger er svært positivt og viser at maritim næring blir opplevd som fremtidsrettet. De som skal inn i maritim næring får muligheten til å jobbe i en innovativ bransje som skaper morgendagens samfunn, sier Ivar Engan, leder av Maritimt Forum.