Foran seg på bordet har seniorgeolog Sissel Eriksen en kjerneprøve. En bit av det man finner under havbunnen. – Det er fantastisk spennende å være med på, vi vet jo ikke hvor langt ned vi klarer å bore og hva vi finner, sier hun. FOTO: Oljedirektoratet

Mineraltokt i dyphavet har gitt resultater

I fem uker har mannskap og geologer på offshore-skipet Island Valiant vært på mineraltokt for Oljedirektoratet. De har tatt prøver av havbunnen og boret etter kjerneprøver på 3000 meters dyp, i havområdet mellom Grønland, Svalbard og Fastlands-Norge. – Dette er pionérarbeid, og her om bord liker vi å gjøre ting vi aldri har gjort før, sier kaptein Egil Lund.

Oljeminister Tina Bru sendte denne hilsenen til mannskapet ved starten av toktet: «Havbunnen inneholder mineraler som samfunnet vil trenge mer av – blant annet i produksjon av batteri til el-biler og mobiltelefoner. Dette toktet blir først og fremst gjennomført for å kartlegge potensialet for utvinning av mineral på norsk sokkel. På vegne av regjeringen ønsker vi mannskapet på Island Valiant lykke til med oppdraget!»

Rederiforbundet snakket med kaptein Lund mens skipet lå og duvet over Mohnsryggen, en midthavsrygg som løper under vann mellom Jan Mayen og sørspissen av Spitsbergen, og skiller dyphavsbassenget i Norskehavet fra Grønlandshavet i nord. Onsdag denne uken klappet skipet med mannskap og geologer – rundt 50 mennesker - til kai igjen på Hareid, med store mengder prøver fra havbunnen. De skal nå analyseres grundig av Oljedirektoratet, men allerede nå vet de at prøvene inneholder sulfider. Det er gjort funn.

Dette er tredje gang Oljedirektoratet (OD) utfører dypvannsoperasjoner for å kartlegge havbunnsmineraler, som også har omfattet Mohnsryggen. Tidligere tokt har identifisert store områder med sulfidmineraler som kan tyde på forekomst av viktige industrimetaller som kobber, sink, kobolt, nikkel, vanadium, wolfram og sølv.


-Det er spesielt å operere så langt nord, midt i ingenmannsland. Vi har ikke sett annen aktivitet eller andre båter, sier kaptein på Island Valiant, Egil Lund. FOTO: Island Offshore

«Sunnmørsalpene under vann»

Ifølge Oljedirektoratet har dette toktet vært et pionérprosjekt på flere måter.

- Det er første gang det er boret på over 3000 meters vanndyp med denne teknologien, sier direktoratets letedirektør Torgeir Stordal i en uttalelse.

Boreoperasjonene ble utført med kveilerør, som er en sammenhengende borestreng. Det er første gang det er benyttet kveilerørsteknologi på så store havdyp, og det er første gang slik boreteknologi benyttes innen utforskning av havbunnsmineraler. I tillegg til operatørselskapet Tios har Island Offshore, Halliburton og Oceaneering vært sentrale for gjennomføringen av prosjektet.

Kaptein Egil Lund forklarer nærmere:

- I praksis så foregår undersøkelsen med en ROV, en fjernstyrt undervannsfarkost. Ved visuell inspeksjon, er det plukket prøver fra bunnen, hentet opp store mengder stein, sedimenter og andre ting som er grovanalysert av geologene ombord.

 - I tillegg er det boret etter kjerneprøver i havbunnen. Den type kjerneboring har vi gjort før, men ikke etter mineraler. Utfordringen har vært å sitte her oppe og bore så langt ned. Det vi setter i havet må være kompensert, så det står i ro selv om båten beveger seg. Det er en utfordring, men Island Valiant er et ankerhåndteringsfartøy, med et sånt hull midt i båten, moonpool kaller vi det, der en håndterer utstyret, setter det ut og plukker det inn igjen. Det er spesielt å operere så langt nord, på en vulkansk rygg under vann, for det går fort fra 2000 til 3000 meter dybde. Jeg kaller det for Sunnmørsalpene under vann, sier Lund.
Boreoperasjonene ble utført med kveilerør, som er en sammenhengende borestreng. Det er første gang det er benyttet kveilerørsteknologi på så store havdyp. FOTO: TIOS

Plukker steinprøver med robotarmer

Når ROV’en sendes nedover fra Island Valiant til havbunnen, sitter Sissel Eriksen og de andre geologene fra Oljedirektoratet inne i skipet og ser på dataskjermer.

- Den fjernstyrte undervannsfarkosten filmer alt som skjer, og vi følger med på hvordan den beveger seg over havbunnen, hvilke steiner som ser interessante ut, og hvor boret skal stå. I rommet sitter også operatørene som styrer ROV’ens to «armer». Så flyr vi gjennom vannet, observerer og stanser opp der det ser lovende ut. Vi plukker opp en og en stein som skal opp på dekk og inn på geologkontoret for nærmere undersøkelse, sier Sissel Eriksen.

Det er sulfider de ser etter i disse områdene, og Eriksen kan bekrefte funn.

- Vi har fått bekreftet at her er det forekomster, og fått med oss mye verdifull informasjon som nå skal analyseres videre på land. I tillegg til prøvene fra havbunnen er kjerneprøvene verdifulle, så vet vi hva som er nedover også, sier Eriksen.

Hun gikk nylig av som letedirektør i Oljedirektoratet, og stortrives med å være tilbake i felt som seniorgeolog.
- Dette er fantastisk spennende å få være med på. Vi har ikke brukt teknologien på denne måten tidligere, og har lært mye underveis. Vi er kjempefornøyde med resultatene, sier Sissel Eriksen.

- Havet rommer fremtidens løsninger

 - Vi gratulerer Island Offshore med et godt gjennomført og viktig tokt. Maritim næring har opparbeidet seg en unik offshoreerfaring og teknologisk kompetanse gjennom oljeindustrien, som her benyttes til nybrottsarbeid for mineralkartlegging. Det er i havet og havdypet vi finner mange av fremtidens løsninger for utvinning av fornybar energi, økt matproduksjon samt høsting av andre naturressurser som mineraler og medisiner, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Oljedirektoratet har fått i oppdrag av Olje-og energidepartmentet (OED) å kartlegge og påvise mineralforekomster i dyphavet. Resultatene fra dette tredje toktet, blir en viktig del av grunnlaget for en ressursevaluering for havbunnsmineraler


Ankerhåndteringsfartøyet Island Valiant under lasting av utstyr før skipet forlot kaia i Hareid. FOTO: Oljedirektoratet