EU satser på havvind

Europa-kommisjonen ser for seg investeringer på 800 milliarder EURO i energi fra havet frem mot 2050. Havvind vil utgjøre hovedtyngden av denne satsingen. – Dette er en viktig og ambisiøs strategi for havenergi. Her kan norsk maritim klynge bidra med kompetanse og teknologi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

EU ser for seg vekst i installert havvindkapasitet fra dagens 12 GW til 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050. Totalt ønsker Europa-kommisjonen investeringer på 800 milliarder EURO i energi fra havet frem mot 2050. Europakommisjonenssatsing på havvind knyttes opp mot EUs Green Deal, som et virkemiddel for at EU skal oppnå klimanøytralitet innen2050.

Les rapporten her.

- EUs initiativ gjør det enda viktigere at også norske myndigheter raskt etablerer og avklarer rammebetingelsene for et hjemmemarked for utvikling av løsninger og kompetanse i Norge, sier Solberg. 

En rapport fra Menon som ble publisert oktober 2020 viser blant annet at verden er i gang med å realisere prosjekter av større skala enn tidligere antatt, noe som vil bidra til en raskere kostnadsreduksjon. Dette vil igjen kunne føre til en økt produksjonskapasitet på omlag 40 prosent i 2050, sammenlignet med tall fra 2019, ifølge Menons basis-scenario. I et høy-scenario vil en norskbasert industri potensielt omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 2050.

Rederiforbundets medlemmer har i flere år etablert seg innenfor havvind. Det er allerede betydelige leveranser fra norsk industri og rederinæring inn mot bunnfast havvind i dag.

-Nå har Norge mulighet til å posisjonere seg for internasjonal vekst innen havvind. Det er viktig at rammebetingelsene legger til rette for aktørmangfold og god konkurranse, sier Solberg.