Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner

Sjøfartsdirektoratet har i dag utarbeidet retningslinjer for å møte de utfordringer som mange rederier har hatt de senere dagene i forbindelse med av- og påmønstring av mannskaper i norske havner. Retningslinjene er utarbeidet i samråd med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i næringen.