Enighet i tariffoppgjøret for flyttbare innretninger og plattformboring m.v. på norsk sokkel.

Norges Rederiforbund kom til enighet med Industri Energi/LO, SAFE og DSO innenfor rammen av Frontfaget. Oppgjøret omfatter ca 7500 arbeidstakere på norsk sokkel.

-Partene har vist god forhandlingsvilje gjennom de to dagene vi satte av til forhandlinger og vi er godt fornøyd med å komme til enighet gjennom frie forhandlinger, sier Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling og leder av Rederiforbundets forhandlingsutvalg.