Business as Unusual?

Hva blir de geopolitiske og kommersielle konsekvensene av Covid-19 pandemien på lang sikt? Det var tema da gruppe for deep sea inviterte til webinar 18. november med professor Ian Goldin fra University of Oxford, statssekretær Marte Ziolkowski og shippinganalytiker Nicolai Hansteen.

-Pandemien vil føre til mange strukturelle endringer, men den vil ikke føre til deglobalisering, sa Goldin. Han mener pandemien har akselerert endringer med blant annet nye handels-og forbruksmønstre og at vi hverken skal eller bør gå tilbake til business as usual.  

-Business as usual var det som fikk oss hit vi er i dag, sa Goldin. Spørsmålet er derfor om denne pandemien vil føre til mer politisk samarbeid og om vi vil se på dette som en mulighet til å fornye systemet.  Han håper pandemien er en vekker for alle og at vi benytter denne anledningen til å skape en mer inkluderende og bærekraftig verden.

-Jeg vil gratulere norsk skipsfart med lederskapet dere har tatt i global skipsfart, sa Goldin. -Forpliktelsene om å halvere utslippene innen 2030 og om å bli karbonnøytral innen 2050 er vanskelige, men helt nødvendige endringer, sa han.

Erfaringene fra tidligere kriser, som finanskrisen og migrasjonskrisen, har vist oss at kriser kan gi grobunn for proteksjonisme og populisme sa Ziolkowski. Hun mener det fortsatt er for tidlig å slå fast at det vil skje denne gangen, men understreker viktigheten av at vi nå finner måter å dempe spenninger på og å styrke internasjonalt samarbeid.

-Covid 19 er en global krise som krever globale løsninger. Vi gjør det vi kan for å finne gode løsninger. Løsningen er ikke så ulik det vi allerede gjør; vi må jobbe for å bevare internasjonale institusjoner og regelverk som vår velferd er så avhengig av, sa Ziolkowski.

Shippinganalytiker Nicolai Hansteen ga sin analyse av hvordan markedene vil utvikle seg som følge av pandemien. Hansteen ga publikum grunn til optimisme med blant annet prognoser om mer aktivitet i Asia og grønnere vekst.

Se webinaret her!