Blir partner i fond for mannskapsbytter

Norges Rederiforbund går inn som partner i SG Star Fund. Fondet jobber for løsninger som kan gjøre mannskapsbytter så effektive og trygge som mulig under pandemien. Rederiforbundet vil bidra med kunnskap og erfaring fra test- og karantenesenteret i Manila. -Målet er å bidra til å trygge mannskapsbytter globalt slik at sjøfolk får reist til og fra skipet de jobber på, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

SG Star Fund ble etablert av Singapores myndigeter (MPA) i samarbeider med blant andre det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF) og International Maritime Employers’ Council (IMEC). Fondet driftes av Singapores Rederiforbund (SSA). Les mer om samarbeidet her.

Flere land ser nå til Rederiforbundets test- og karantenesenter på Filippinene som et eksempel på hvordan man kan sikre trygge mannskapsbytter for sjøfolk. Senteret åpnet 1. oktober og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smitte i forbindelse med mannskapsskifter i den norskkontrollerte flåten. Tiltaket har møtt stor interesse og er nylig anerkjent som crew safe av SG Star Fund.

-Ved å opprette dette senteret har norske rederier tatt et tydelig ansvar for å forhindre spredning av smitte i forbindelse med mannskapsskifter. Senteret følger strenge smittevernrutiner som er basert på medisinske råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter. Som næring er vi opptatt av å ta vår del av ansvaret for å minimere risikoen for smittespredning i forbindelse med mannskapsskifter, sier Solberg.  

Det norske treningssenteret, NTC Manila, har ansvaret for driften av senteret. Marriott Hotel sørger for innlosjering og infrastruktur og sykehuset St. Luke gjennomfører og analyserer Covid 19-tester. Egne sykepleiere og leger følger sjøfolkene gjennom karanteneoppholdet på senteret og alle testes to ganger i løpet av karantenetiden. Gjennom treningssenteret er det også tilrettelagt for at sjøfolk kan bruke karantenetiden til å gjennomføre kurs og trening digitalt.