Biogass: Betydelig klimakutt mulig fra 65 skip uten ombygging

- Biogass er en naturlig del av løsningen for et bedre klima, derfor satser regjeringen på biogass, sa statssekretær Mathias Fischer (V) under åpningen av biogassfagdag 19. august. Både bransjen og politikere mener det er vekstmuligheter for biogass i Norge, også for skipsfarten.

-Allerede i dag bruker skip bare en brøkdel av energien til en lastebil for å flytte samme lastemengde og med biogass, hydrogen eller ammoniakk på tanken vil skip dessuten gi null utslipp, forklarte Gunnar Malm Gamlem, fagsjef for miljø i Rederiforbundet.

Utslippene av SOx, partikler og NOx, forutsatt lavtrykksmotor, er nesten null ved bruk av biogass og naturgass, og gjør både LNG og biogass særlig godt egnet for skip som seiler nær kysten.

-Biogass er ikke bare et klimatiltak, men et bidrag til renere luft langs kysten, i havner og byer der mennesker bor, mente Gamlem.

Se foredraget her.

Biogass er metan akkurat som naturgass og kan derfor brukes vekselsvis med og erstatte naturgass (LNG) i skip med gassmotorer og dual fuel-motorer.

- Dette gjør det mulig å ta i bruk biogass umiddelbart på de rundt 65 LNG-drevne skip som seiler langs norskekysten i dag, fortalte Gamlem. Dette er rundt en tredjedel av alle LNG-drevne skip i verden og bekrefter Norges ledende rolle på gassdrevne skip.

Skip kan bruke så mye biogass som er tilgjengelig og dekke resten med LNG. På seilas til områder uten biogass kan de bunkre LNG. Denne vekselsbruken gjør risikoen ved å bytte til biogass mye mindre enn ved skifte til f.eks. ammoniakk og hydrogen, og reduserer ikke skipets operasjonsradius.

-Selv om naturgass er en fossil og ikke-fornybar ressurs kan den gi opp til 25 prosent mindre klimagasser så snart motorfabrikantene får bukt med metanslippet. LNG kan altså spille en kritisk rolle som reservedrivstoff og brobygger til biogass, avslutter Gamlem.

Anne Marit Post-Melby fra Zero loset over 600 seere gjennom den digitale fagdagen, som var et samarbeid mellom Norges Rederiforbund, Samfunnsbedriftene, Biogass Norge, Avfall Norge og Biogass Oslofjord.

Biogassprodusentene meldte om betydelig potensial for å øke produksjonen, og ønsket samme rammevilkår som våre naboland. Med ny teknologi for lokal produksjon av biogass i liten skala blir det mulig å sette opp produksjonsanlegg nær råstoffet og redusere transportbehovet fra gård til havn.

Den såkalte bioresten kan være verdifull som gjødsel i landbruket, og CO2 kan benyttes til å dyrke tomater. Biogass er ikke bare sirkulærøkonomi, men et godt eksempel på industriell symbiose, altså samarbeid mellom mange ulike aktører i ulike sektorer som bidrar og drar nytte av ulike produksjonsstrømmer.

Debatten mellom politikere fra Ap, SV, Sp, H og V viste tverrpolitisk støtte til biogass.

Se hele fagdagen her.