Behov for ny garantiordning gjennom GIEK

Norges Rederiforbund og LO ber Stortinget om at det opprettes en midlertidig garantiordning gjennom GIEK med formål å gi garantier for å muliggjøre utsettelse av forfall og avdrag på lån hos norske og utenlandske långivere.

Norges Rederiforbund og LO viser til at tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19 sammen med den tilhørende lave oljeprisen har gitt rederiene betydelige økonomiske utfordringer i form av kraftig fall i aktivitetsnivå og omsetning. Dette kommer i tillegg til store ekstra kostnader og operasjonelle utfordringer, særlig knyttet til mannskapsskifter.

Vi registrerer samtidig at innretningen på flere av tiltakene som har blitt lagt frem ikke treffer rammede bedrifter tilstrekkelig godt. Det viser også bruken av ordningene.

-GIEK og Eksportkreditt er institusjoner som kjenner rederinæringen godt. Formålet er å sikre rederier som hadde en sunn finansiell situasjon før koronakrisen nødvendig likviditet og arbeidskapital for å opprettholde driften og dermed bidra til at virksomhetene overlever krisen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Les hele brevet her.

.