Behov for aktiv politikk for næring i store utfordringer

Deler av den maritime næring står i store utfordringer som følge av lave oljepriser og Covid-19. NHO og Rederiforbundet mener regjeringen i forslag til statsbudsjett mangler aktivitetsfremmende tiltak og går glipp av muligheter for ny vekst og aktivitet. – Regjeringen bør komme med en grønn omstillingspakke som bidrar til at vi fortsatt er en ledende maritim nasjon også i de neste tiårene. Det er bra at regjeringen tidligere denne uken kom med tiltak gjennom ny ordning for batteri i fartøy som vil være med på å forsere grønn omstilling og skape aktivitet i maritim næring og ordrebasert industri, men det kreves ytterligere tiltak, sier Ole Erik Almlid i NHO og Harald Solberg i Rederiforbundet.

Forslaget til statsbudsjett manglet tiltak som sikrer aktivitet for den ordrebaserte næringen og virkemiddel som stimulerer til en forsert flåtefornyelse i norske rederier. Den maritime næringen er nå i full gang med omstillingen mot en grønn, digital og autonom fremtid, med nye typer skip og nye markeder. Men uten ny aktivitet, nye kontrakter og en forsert flåtefornyelse de neste årene, vil levedyktige bedrifter bukke under og viktige kompetansearbeidsplasser over hele landet bli borte. Dette vil true næringens eksistensberettigelse og Norges verdensledende posisjon.

-For særskilt offshore serviceflåten og norske verft og utstyrsleverandører er det mye som tyder på at det verste ligger foran dem, og ikke bak. Virkningene for næringen vil vi kjenne på i mange år fremover. Aktive tiltak vil kunne avdempe noe av virkningene og vi kan unngå at industrien blir satt mange år tilbake og arbeidsplasser går tapt, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

-Regjeringen forsterker utfordringen for rederiene gjennom å skape usikkerhet for norske sjøfolk ved å foreslå at refusjonsordningen for sjøfolk blir redusert. Refusjonsordningen for sjøfolk har vært en viktig del av regjeringens maritime strategi, bidratt til innflagging til norsk flagg, bidratt til rekruttering og har skapt trygghet for norske sjøfolk, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Nye tall fra Rederiforbundet viser at nærmere 200 offshoreskip vil ligge i opplag ved utgangen av 2020. Prognoser utarbeidet av Menon Economics viser også at det kan bli nesten 20 000 færre arbeidsplasser i næringen ved utgangen av 2022 enn ved inngangen til 2020.

-Det er bra at regjeringen kommer med tiltak som vil bidra til å forsere grønn omstilling og å skape aktivitet, men det kreves ytterligere tiltak. Også forsert fornyelse av forsvarets flåte gjennom minerydder-konseptet "Vanguard" vil gi økt aktivitet. Etablering av sterke låne- og garantiordninger er også viktige tiltak. Å sikre økt likviditet og kapitaltilgang i en svært vanskelig situasjon for maritim næring, samt bidra til å sikre at levedyktige maritime bedrifter kommer seg gjennom krisen i samlet styrke blir svært viktig fremover, sier Ole Erik Almlid. 

En kondemneringsordning for eldre offshoreskip vil også bidra til aktivitet hos norske verft, samt redusere utslipp og regulere ubalansen i markedet, sier Solberg.

NHO og Norges Rederiforbund mener det må:

  • En forsert ombygging av norske skipsfartflåte gjennom å sikre midler til grønne energibærere som hybridisering av skipsfarten, særlig offshoreflåten – både gjennom et intensivert samarbeid med operatørselskap for å finne gode forseringsløsninger og støtte til ombygging
  • Reversere kuttforslagene i refusjonsordningene for sjøfolk
  • Etableres en vrakpantordning for eldre offshoreskip slik at de kan resirkuleres på norske verft
  • Gjeninnføre en treffsikker støttepakke for grønn flåtefornyelse av fraktefartøy på norske verft
  • Fremmes en plan med finansiering for å bygge ut land og ladestrøm for skipsfarten