Avlyser årskonferansen

Rederiforbundet har besluttet å avlyse årets årskonferanse – “Time for Action” som etter planen skulle vært arrangert 31. mars i Oslo.

Flere enn 400 deltagere er påmeldt konferansen som samler foredragsholdere, næringslivsledere, ambassadører og beslutningstagere fra flere land.  

-Det er ingen tvil om at hensynet til liv og helse må komme først. Våre medlemmer eier og driver store internasjonale selskaper og vi ønsker ikke å bidra til å øke risikoen for smitte av coronavirus.  Det er også viktig at våre medlemsbedrifter bruker sine ressurser på egen drift i en krevende situasjon for vår bransje, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. 

Rederiforbundets generalforsamling er fortsatt planlagt avholdt 31. mars blant annet ved hjelp av digital løsning. Den tradisjonelle middagen etter generalforsamlingen er avlyst.