Avgjørende å holde offshorerederiene flytende gjennom krisen

En samlet olje- og gassbransje ber sammen med arbeidstakerne om målbevisst og rask handling fra myndighetene, for å ivareta aktivitet i hele verdikjeden. Målet er å unngå at leverandørkjeder forvitrer, unngå oppsigelser, og sikre at kompetanse vedlikeholdes og videreføres.

Konkraft, som representerer hele olje- og gassbransjen, med arbeidsgivere og arbeidstakere, oppfordrer myndighetene og bransjen selv til å ta et helhetsperspektiv og se betydningen for det norske samfunnet av at en samlet næring kommer gjennom denne krevende tiden på en best mulig måte. 

Les hele uttalelsen fra Konkrafts råd

-Offshore-rederiene er en viktig drivkraft i norsk økonomi. De ansetter mange norske sjøfolk og har helt sentral kompetanse for innovasjon og utvikling av ny grønn teknologi. Det er avgjørende å holde aktiviteten oppe gjennom krisen, sier Solberg. 

Mange offshorereselskap forventer nå dramatiske kutt i omsetningen. En undersøkelse gjennomført blant Rederiforbundets medlemmer viser at offshorerederiene forventer en nedgang i omsetning på 25 prosent i år, mens riggselskapene forventer en nedgang på 30 prosent.

- Det er dramatisk, sier Solberg. -Så mange som to av tre offshore servicerederier oppgir at det kan være nødvendig å permittere ansatte. For riggselskapene oppgir om lag 40 prosent det samme. Dette skyldes trolig en kombinasjon av en historisk lav oljepris og koronakrise, sier han.