Forventer økt aktivitet i Arktis

The Power of Knowledge er tema for årets Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø, der forskere, næringsliv og myndigheter fra arktiske land denne uken møtes for debatt og kunnskapsdeling. Administrerende direktør Harald Solberg var invitert for å snakke om fremtidsrettet næringsvirksomhet i Nordområdene.

- Det er muligheter for ny næringsvirksomhet i Arktis, og jeg tror vi kan forvente økt aktivitet i Nordområdene fremover. Samtidig har vi en økende bekymring for konsekvensene av klimaendringer i arktiske områder. Utnyttelse av ressursene i Arktis må ses i sammenheng med behovet for forsvarlig forvaltning av sårbare områder. En helhetlig havforvaltning basert på kunnskap og faglige innspill er en styrke for Norge, derfor er kunnskapsformidling og debatt, som her på Arctic Frontiers spesielt viktig, sier Rederiforbundets Harald Solberg.

Innen 2050 skal skipsfarten halvere sine CO2 utslipp. For å lykkes må det satses kraftig på innovasjon og utvikling av null- og lavutslippsteknologi.

- For fremtidens skipsfart er det stort behov for å utvikle teknologi og løsninger som åpner for å seile utslippsfritt også over lange distanser. Den norske maritime næringen er ledende på teknologi lav- og nullutslipp i kystnær skipsfart. For lengre distanser må det utvikles nye løsninger. Dette innebærer store muligheter for norsk maritim klynge. Jeg har tro på at vi kan dra veksler på næringens eksisterende kompetanse, innovasjon og forskningsmiljøer, til å finne nye løsninger, sa Harald Solberg under debatten Future Arctic Business.