Åpner for arbeidsreiser i Norden

Regjeringen gjør som varslet og åpner nå for arbeidsreiser i Norden fra 1. juni. Karanteneplikten erstattes dermed med selvmonitorering og testing. Endringen er svært viktig for flere av Rederiforbundets medlemmer som har opplevd store utfordringer med dagens reisekaranteneregime.

-Med dagens endring vil bedrifter få lettere tilgang på den kompetansen de trenger for å holde virksomheten i gang, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Koronapandemien har gitt mange rederier store operasjonelle utfordringer blant annet knyttet til mannskapsskifter. Dagens endring i reiserestriksjonene for jobbreiser vil bidra til å lette situasjonen, samtidig er det viktig at det raskest mulig blir mulig å lempe tilsvarende på karantenebestemmelsene fra andre land rundt Nordsjøbassenget.