DOF Group blant topp 5 i Amnesty-undersøkelse om ansvarlig næringsliv

Vi gratulerer DOF med anerkjennelsen og plasseringen blant de fem beste av selskapene som var med i undersøkelsen.

Dette er sjette gang siden 2009 at Amnesty kartlegger hvor eksponert store norske selskaper er for risiko for å bryte menneskerettighetene i egen virksomhet og leverandørkjede.  Totalt 69 store selskaper er intervjuet.  Shipping, offshore og fiskeri  er én av fire sektorer som Amnesty ser på, og de fem indikatorene de måles på er: policy, opplæring, ledelsessystemer, risikoanalyser og åpenhet.           

Stig Clemetsen, Chief Sustainability Officer & Senior Vice President HSEQ, er glad for Amnestys vurdering:

«Vi ser på dette som inspirasjon og honnør til våre ansatte for arbeidet vi legger ned i bærekraftarbeidet. Et gjennomgående tema i FNs utviklingsmål er menneskerettigheter. Dette perspektivet er vi bevisst på og vi arbeider derfor tett med Raftostiftelsen. 

Å få annerkjennelse av Amnesty Internasjonal betyr at vi tenker og gjør noe riktig. Vi er stolte i dag.» 

Undersøkelsen til Amnesty kan du lese her