.

Ambisiøse klimamål

Klaveness Combination Carrier har lansert ny klimastrategi. Rederiet har høye ambisjoner. – Vi ønsker å være ledende i vår bransje på klimavennlige løsninger og målsettinger, sier CEO i Klaveness Combination Carrier, Engebret Dahm.

Dahm mener Klaveness Combination Carrier har et godt utgangspunkt med kombinasjonsskip som i de fleste av selskapets fartsmønstre er 35-40% mer karboneffektive enn standard skip. Men det alene er ikke nok. - I tillegg har vi satt oss ambisiøse mål som møter eller overskrider IMOs’ målsettinger, og vi må være åpne i vår rapportering om hva vi faktisk får til underveis, sier Dahm.

Rederiet ønsker å nå IMOs 2030 utslippsmål allerede om tre år i 2022 (med utgangspunkt i 2018 nivå), være karbonnøytrale i 2030 og nå et nullutslippsmål for sin operasjon i 2050. Dette skal gjøres ved å optimalisere den eksisterende flåten med blant annet nye drivstoffløsninger, ny teknologi og høyere operasjonell effektivitet. I tillegg må det utvikles nye løsninger for å nå målet om å ha et nullutslipps skip klart i 2030.

- Vi har ikke per i dag fullstendig svar på hvordan vi skal nå våre 2030 og 2050 mål. Det er flere spørsmål enn svar som for eksempel hvilket drivstoff som i fremtiden vil være mest effektivt eller om et slikt drivstoff vil være tilgjengelig i de områdene vi opererer, sier Dahm.

Han understreker at rederiet ikke når 2030 og 2050 målene uten et tett og nært samarbeid med kundene.

- Vi er stolte over å ha medlemmer som er framoverlente og har høye ambisjoner. Initiativer som dette er nødvending dersom maritim næring skal nå sine ambisiøse klimamål, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Klaveness Combination Carrier legger opp til en åpen rapportering og ekstern evaluering på veien mot 2050. – En slik praksis tror vi vil bidra til å ytterligere øke tilliten til næringens satsing på nye løsninger for et bedre klima, sier Solberg.