Lasse Kristoffersen, president i Norges Rederiforbund og CEO i Torvald Klaveness, og Harald Solberg, adm. dir. i Norges Rederiforbund, mener næringen må rekruttere bredere for å løse fremtidens utfordringer.

Vi trenger flere kvinner!

Fordelingen mellom kjønnene i maritim næring er svært skjev. Kun 16 prosent av ansatte i norske rederier er kvinner. Nå vil Rederiforbundet bedre kjønnsbalansen.

–Tallene er for dårlige, og derfor ønsker vi å sette i gang et mer systematisk arbeid for å heve kvinneandelen i maritim næring. Det er viktig å understreke at noen av våre medlemmer har jobbet godt med dette hver for seg, likevel har næringen totalt sett en jobb å gjøre, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

Tall fra Rederiforbundets konjunkturundersøkelse i 2020 viser at bare 15 prosent av medlemsbedriftene har kvinner i styret. Kvinneandelen i ledelsen ligger også på 15 prosent. 

Andre interessante tall fra undersøkelsen:

  • 16 prosent av ansatte i norske rederier er kvinner
  • 7 prosent av ansatte til sjøs er kvinner
  • 35 prosent av de ansatte til lands er kvinner
  • 3 prosent av ansatte innen deep sea er kvinner
  • 60 prosent rederier sier de ikke har iverksatt tiltak for å øke kvinneandelen i ledelsen, styret eller blant de ansatte for øvrig, mens kun 31 prosent har det

 – De to viktigste utfordringene i maritim næring fremover er dekarbonisering og digitalisering. For å lykkes med dette trenger vi et mangfold av personer og kompetanse. Maritim næring trenger å rekruttere de beste hodene, da kan vi ikke kun ha halve befolkningen som utgangspunkt, sier Lasse Kristoffersen, president i Rederiforbundet og administrerende direktør i Torvald Klaveness.

I 2020 arbeider Rederiforbundet med to konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen i næringen. Rederiforbundet er partnere til SHE Conference, som ble arrangert torsdag 5. mars, hvor mangfold, startups og bærekraft var temaer på «Ocean Stage». I tillegg er det nedsatt en task force som skal jobbe med mangfold.

– Oppgaven vår er å legge frem konkrete forslag til hvordan vi kan bedre kjønnsbalansen i maritim næring. Det skal vi gjøre innen juni i år, sier president Lasse Kristoffersen som leder gruppens arbeid.