44 dager til Brexit – på alvor

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar 2020 og 31. desember utløper dagens overgangsperiode. Hvilke konsekvenser vil dette ha for norsk skipsfarts- og offshorenæring? Dette var tema da gruppen for offshore entreprenører inviterte til webinar om Brexit 17. november.

-Samarbeid på tvers av grenser er hverdagen i offshoremarkedet, og vi har fulgt Brexit prosessen med stor interesse de siste årene, sa Jakob Korsgaard i sin innledning. Han er CEO i Maersk Drilling Norge og leder for gruppe for offshore entreprenører i Norges Rederiforbund.

Utenriksdepartementets Atle Leikvoll, som leder regjeringens Brexit taskforce, oppdaterte på status i de pågående Brexit forhandlingene både mellom EU og Storbritannia og Norge og Storbritannia.

-Det er 44 dager til Storbritannia er ute av EU. Det er stor avstand mellom partene og forhandlingene pågår fortsatt. Men, det blir en avtale mellom EU og Storbritannia til slutt, sa Leikvoll og la spøkefullt til at der hadde han tatt kraftig feil før. En avtale dem imellom vil også ha betydning for forhandlingene med Norge, sa han.

Norges forhandlinger med Storbritannia pågår for fullt, sa Leikvoll. Dette gjelder særlig forhandlingene om en frihandelsavtale. Vi vil ikke være klare med iverksettelse av en ny frihandelsavtale til 1. januar, men vi er enige med britene om en midlertidig ordning basert på vår «no deal» avtale for varehandel fra 2019. En form for «bro» fra 1. januar til vi kan iverksette en permanent omfattende frihandelsavtale.

Han påpekte at mye informasjon ligger ute på regjeringens nettsider, men uavhengig av avtale eller ikke, så vil det vil bli betydelige endringer av rammebetingelser.

-Storbritannia vil alltid være et viktig marked for Norge, og også være en viktig partner økonomisk og politisk, sa Leikvoll.

Helene Tofte, internasjonal direktør i Rederiforbundet, sa i sitt innlegg at Rederiforbundet har hatt en god dialog med norske myndigheter gjennom denne prosessen. Rederiforbundet deltar blant annet i regjeringens referansegruppe for Brexit og jobber også med saken gjennom det europeiske rederiforbundet, ECSA.

-Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital mellom Storbritannia og Norge vil ikke gjelde etter 1. januar 2021. Og fra denne datoen vil også Storbritannia og britiske borgere for alle praktiske formål regnes på lik linje med andre tredjeland og tredjelands borgere - dette er det viktig at våre medlemsbedrifter tar høyde for, sa Tofte.

Oppdatert informasjon legges også ut for Rederiforbundets medlemmer på våre nettsider.