ICS - Avgjørende å opprettholde internasjonal handel

Det internasjonale rederiforbundet (ICS) og det internasjonale havneforbundet (IAPH) oppfordrer G20-landene til å handle raskt for å beskytte globale forsyningskjeder fra konsekvensene av Covid 19.

Skip transporterer om lag 90 prosent av alle varer vi handler med og frakter mat, energi, råmaterialer, medisinsk utstyr og alt av varer vi som samfunn er helt avhengig av. 

I brevet, som er sendt til FN og G20-landene i forkant av det ekstraordinære G20-toppmøtet på torsdag, etterlyser de to organisasjonene en koordinert innsats for å opprettholde internasjonale forsyningskjeder, holde havner åpne og internasjonal handel gående gjennom koronakrisen.

ICS representerer både rederiforbund over hele verden og 80 prosent av verdens handelsflåte.

Brevet kan leses i sin helhet her