Passasjerskip i utenriksfart må omfattes av kompensasjonsordningen

Vi gjør alt vi kan for at våre medlemmer skal holde hjulene i gang i denne ekstremt krevende situasjonen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. Hele den maritime klyngen er sentral i denne sammenheng. For at vi som samfunn skal komme oss gjennom denne krisen har vi alle et klart ansvar for både å bekjempe smitten samtidig som vi forsøker å opprettholde mest mulig aktivitet. Dette vil også være viktig for at ikke kostnadene til redningspakker blir større enn nødvendig.

For Rederiforbundets medlemmer er konsekvensene ulike og svært avhengig av hvilke markeder medlemmene opererer i. Smitteverntiltakene har så langt gått verst ut over rederier som driver passasjerskip i utenriksfart. Den virksomheten har i praksis stoppet helt opp. Over 5 000 mennesker er permittert. Skipene er lagt til kai og omsetningen har forsvunnet over natten. Det er derfor helt uforståelig at utenriks sjøfart, og dermed også passasjerskip i utenriksfart, er unntatt kompensasjonsordningen som er lagt frem i dag. Vi vil derfor følge opp dette aktivt i prosessen videre for å unngå denne type uheldige utslag når ordningen skal iverksettes.

Norske skip innen offshore og varefrakt fortsetter å seile og bidrar til å holde internasjonal handel i gang gjennom koronakrisen. De mange tiltakene for å håndtere koronaviruset har ført til dramatiske endringer for hele næringen og situasjonen har eskalert dramatisk de siste ukene. Når økonomier over hele verden stenger ned mye aktivitet, får det umiddelbare konsekvenser for næringen. Vi vil derfor følge utviklingen nøye med tanke på behovet for nye tiltak.