Nytt maritimt utvalg

Et nytt partssammensatt maritimt utvalg skal jobbe med hvordan Norge kan styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

Utvalget skal særlig vurdere om det bør stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, og eventuelt hvordan.

Utvalget skal også vurdere om tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) bør endres, og eventuelt hvordan.

Utvalget skal ledes av Liv Holmefjord, siviløkonom og avtroppende fiskeridirektør, og vil bestå av de forskjellige partene innenfor maritim næring. LO, Unio, Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet, Maskinistforbundet, Rederiforbundet, Kystrederiene og NHO Sjøfart er alle representert

-Vi ser frem til et godt og konstruktivt arbeid om viktige problemstillinger for næringen og vi ser frem til utvalgets rapport, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Utvalget skal levere sin rapport innen 31. desember 2020.

Les utvalgets mandat på regjeringens nettsider