Foto: Liv Hilde Hansen/YS

-Haster å utvide permitteringsperioden

Rederiforbundet deltok i dag på møte med finansministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren for å diskutere situasjonen i norsk økonomi. Rederiforbundet mener det haster med å utvide permitteringsperioden til 52 uker slik at flere bedrifter kan holde på verdifull kompetanse gjennom krisen.

Fallet i oljeprisen og utbruddet av covid- 19 har gitt store utfordringer for den maritime næringen. Flere offshorerederier har nå flere skip i opplag og det er ventet at tallet på skip i opplag vil øke utover høsten.

-Det er liten tvil om at vi står foran en svært krevende høst for flere av våre medlemmer, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. Flere selskaper vil måtte velge mellom oppsigelser og permitteringer. Dersom maksgrensen for permittering forlenges vil flere selskaper kunne beholde ansatte gjennom krisen.

Sålangt har nedbemanningene i rederiene fordelt seg relativt jevnt mellom sjøfolk, riggansatte og landansatte.  Solberg frykter næringen vil miste verdifull kompetanse dersom selskapene blir tvunget til oppsigelser.

-Mange ansatte i offshore og maritim næring har kompetanse som ikke lett lar seg erstatte. Det er derfor spesielt viktig for maritim næring å kunne beholde arbeidskraften også gjennom krevende tider som vi nå står i, sier Solberg.

Maksimumsgrensen for permittering har også under tidligere kriser blitt hevet nettopp for å unngå flere oppsigelser enn nødvendig. For eksempel ble den hevet til 52 uker under oljekrisen i 2016.