-Internasjonale myndigheter har sviktet sjøfolk

Ekspertkomiteen i den internasjonale arbeidsorganisasjonen - ILO - har konkludert med at verdens myndigheter i svært stor grad har mislykkes med å sikre sjøfolk grunnleggende rettigheter og unnlatt å overholde flere bestemmelser nedfelt i Maritime Labour Convention MLC 2006 under COVID-19-pandemien. De peker særlig på artikkel I (2) om landenes plikt til å samarbeide. Konvensjonen er ratifisert av 97 stater, herunder Norge.

-Dette er en svært viktig kjennelse fra ILOs ekspertkomite hvor de er helt tydelige på at internasjonal lov gjelder også når verden står midt i en krise, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. -Sjøfolks rettigheter kan ikke tilsidesettes og det internasjonale samfunn må tilrettelegge for at sjøfolk må få komme seg på jobb, og at de som er ferdig med sin tjeneste skal få komme seg hjem, også under en pandemi.

Kjennelsen fra ILOs 20 jurister slår fast at alle land så raskt som mulig må anerkjenne sjøfolk som samfunnskritisk personell, med de praktiske tilpasninger det vil medføre.

-Man kan ikke kreve at sjøfolk skal sikre at vareflyten holdes i gang uten samtidig å legge til rette for at de også sikres internasjonalt fastsatte rettigheter, sier Solberg. Når vi nå går inn i julen, er det viktig å huske at en stor del av gavene vi handler har blitt fraktet på skip. Det jobber 1,2 millioner sjøfolk i den internasjonale flåten. Under pandemien har flere hundre tusen sjøfolk stått utover kontraktsperioden og ikke hatt mulighet til å komme hjem eller få avløsning. De er ute på havet mesteparten av tiden, og er derfor lite synlige, men som alle andre arbeidsgrupper har de krav på forutsigbarhet, sier han.

Rederiforbundet jobber tett med norske myndigheter og internasjonale organisasjoner for å finne løsninger på utfordringene rundt mannskapsbytter. Norske myndigheter var tidlig ute med å anerkjenne sjøfolk som samfunnskritisk personell og å legge til rette for mannskapsbytter i norske havner.

-Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med norske myndigheter rundt disse utfordringene, men dette er ikke et problem som kan løses av ett land alene. Internasjonale myndigheter må samarbeide om å opprette en korridor for sjøfolk slik at de kan mønstre på og av uten å bli rammet av nasjonale reiserestriksjoner, sier Solberg. 

Les mer på ICS sine nettsider