Korona: -Følger utviklingen tett

Rederiforbundet følger utviklingen av korona-viruset tett. Det er i dag få stengte havner, men tiltak og restriksjoner flere steder skaper betydelige utfordringer for skipsfarten. Det internasjonale rederiforbundet skal møte Verdens helseorganisasjon for å diskutere hvordan skipsfarten kan bidra til å opprettholde internasjonal handel, samtidig som man ivaretar sjøfolkenes helse og unngår å spre viruset videre.

Per i dag er de største utfordringene for rederiene forsinkelser og merkostnader som følge av ulike tiltak i havnene. Smittevernhensyn gjør det krevende å flytte personell mellom ulike havner og verft. Det rapporteres også om forsinkelser i havner og mangel på reservedeler.    

-For rederiene er konsekvensen hittil i hovedsak økonomisk, men det er også stor bevissthet rundt behovet for å unngå smitte om bord og å unngå å spre smitte mellom ulike havner, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.  

Restriksjoner og tiltak får også konsekvenser for verdenshandelen. Det internasjonale rederiforbundet (ICS) har beregnet at det fraktes omlag 350 000 færre kontainere om bord på skip som følge av korona-viruset. 

Les mer hos ICS 

Næringslivets sikkerhetsråd om koronaviruset: Råd til næringslivet