Vi trenger unge klimastreikere

I dag streiker tusenvis av unge foran Stortinget for et bedre klima. De siste ukene har barn og unge over hele verden vist et stort engasjement for et bedre klimaarbeid. I sosiale medier er det lett å finne stemmer som med retorisk sarkasme argumenterer mot ungdommens aktivisme. Jeg vil heller oppfordre oss alle til å lytte til rådene, sette pris på engasjement og sammen finne gode løsninger som kan bidra til å bringe verden fremover i klimavennlig retning.

Klimautfordringen er vår tids største utfordring. Der har ungdommen helt rett. Vi må finne nye og utslippsfrie løsninger for produksjon, transport og forbruk. Vi har dårlig tid. For hele vår verden, vår livsstil og alle våre verdikjeder er i dag i realiteten store produsenter av klimaødeleggende utslipp.  

Norske rederier har tatt lederskap i utviklingen av grønn teknologi. Startskuddet gikk da vi i 2008 samlet oss om en ambisiøs visjon om å fjerne skadelige utslipp fra norsk skipsfart. Den gangen var det mange som argumenterte med at dette var en virkelighetsfjern visjon. Og skal vi komme videre må vi fra tid til annen være litt virkelighetsfjerne og sette mål vi ikke helt vet hvordan vi skal nå. For vi er på rett vei. Norge har i dag en av verdens største LNG-drevne flåter, verdens første og største batteriferger og vi er ledende på hybrid teknologi for skip. Nå introduseres hydrogen som drivstoff og vi ser hele tiden på nye løsninger som bidrar til å redusere skipsfartens klimautslipp.  

Vi har også vært en pådriver for å få på plass en ambisiøs klimaavtale for skipsfarten globalt. Dette har resultert i at vi har en internasjonal enighet om at alle skip skal halvere sine klimagassutslipp med 50 prosent innen 2050 målt mot 2008. Dette er vesentlig mer ambisiøst enn det ser ut på papiret. Skal vi nå dette målet innebærer det at vi må finne nullutslippsteknologi for skipsfarten innen noen får år.  

Ungdomsengasjementet vi i dag ser i gatene bør inspirere alle som jobber med å utvikle ny klimavennlig teknologi og nye løsninger. Og skal vi lykkes i å nå ambisiøse nullutslippsvisjoner trenger maritim næring de mest engasjerte unge som virkelig vil gjøre en forskjell. Mitt budskap i dag er at vi har viktige jobber til dere i vår industri.  

Rederiforbundet har god dialog med miljøorganisasjoner og politikere om skipsfartens rolle i klimaarbeidet. Vi vil gjerne også bli enda flinkere til å lytte til alle unge engasjerte stemmer. For dere kan bidra til at vi som næring løser nye klimafloker og får enda større fart på vårt klimaarbeid. 

Lykke til med klimastreiken i dag! 

 Harald Solberg 

Administrerende direktør 

Norges Rederiforbund