Vi gleder oss til Nor-Shipping!

Mandag starter Nor-Shipping 2019. Over 30 000 deltakere fra maritim næring deltar i den internasjonale arrangementsuken. Over 1000 selskaper skal presentere produktnyheter, tjenester og innovasjoner. Norges Rederiforbund ser fram til nye bekjentskaper, positiv meningsutveksling og læring rundt næringens framskritt på en rekke områder. Klima, ny teknologi og havets mange muligheter står sentralt under dette årets Nor-Shipping.

Den politiske oppmerksomheten om mulighetene i havet er stor både i Norge og resten av verden. Havet er viktig for norsk økonomi, og vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge og for norsk eksport, også i fremtiden. En raskt voksende verdensbefolkning har behov for varer og råvarer, nye jobber, nok og riktig mat, medisiner og rent miljø.  

Norge har en komplett maritim klynge, med internasjonalt ledende aktører innen de fleste virksomhetsområder, som for eksempel rederier, klasseselskap, finansinstitusjoner, verft og utstyrsleverandører. Norsk maritim næring er derfor svært godt rustet til å bidra til å løse noen av verdens store utfordringer, sier administrerende direktør Harald Solberg.

 Klima og reduksjon i utslipp av drivhusgasser står helt sentralt på Nor-Shipping i årFNs sjøfartsorganisasjon, IMO, vedtok i april 2018 at de totale utslippene av drivhusgasser fra internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050, målt mot 2008. Når vi tar høyde for økt etterspørsel etter sjøtransport betyr dette at utslippene fra hvert enkelt skip må reduseres om lag med 70-80 prosent innen 2050. IMO-strategien krever også 40 prosent mindre utslipp per transportert enhet allerede innen 2030.

 Det blir svært interessant å høre Generalsekretær i IMO, Kitack Lim snakke om dette arbeidet. Nye reguleringer representerer nye muligheter for den maritime industrien til å utvikle ny lavutslippsteknologi. IMOs ambisjoner gir et klart og tydelig signal til markedet – investeringer i null- og lavutslippsteknologi vil lønne seg. En bred tilnærming må til, basert på teknologisk innovasjon, ny og mer energieffektiv design, operasjonelle forbedringer, alternative drivstoff og hybridløsninger. Norge leder an i dette arbeidet og jeg ser fram til diskusjoner og perspektiver i en internasjonal setting rundt disse viktige spørsmålene, sier Solberg. 

Selve konferansen og utstillingene finner sted på Norges Varemesse og Thon Hotell på Lillestrøm, og en rekke arrangementer og begivenheter vil finne sted i Oslo.