Tyrkia ratifiserer Hong Kong-konvensjonen

Tyrkia har ratifisert Hong kong konvensjonen. Dermed har nå 8 land med mer enn 20 prosent av verdens tonnasje ratifisert konvensjonen.

Dette inkluderer Tyskland som har vedtatt å slutte seg til, men ennå ikke formelt deponert ratifikasjonsinstrumentet hos IMO i London.

Konvensjonen krever tilslutning fra 15 land, som til sammen representerer 40 prosent av verdens bruttotonnasje samt fra land som gjenvinner 3 prosent av tonnasjen til de femten nevnte landene. Tyrkia er det første landet med betydelig verkstedkapasitet som ratifiser.

Tyrkia har åtte verksteder som er Hong Kong-sertifisert, seks av disse innfrir også EU-kravene og to ble formelt inkludert i EUs liste over godkjente verksteder i november 2018.

Hong Kong konvensjonen, som ble vedtatt i 2009  er en milepæl i arbeidet med å bedre forholdene ved verft som resirkulerer skip. Konvensjonen stiller krav både til skipet og til verftet, flaggstat og landmyndigheter. Inntil konvensjonen trer i kraft, har Rederiforbundet rådet sine medlemmer til å følge konvensjonens bestemmelser.