Sturla Henriksen går over i full tid som spesialrådgiver på hav for UN Global Compact

Våren 2018 lanserte FN-organisasjonen UN Global Compact en egen satsing på bærekraftige hav gjennom en egen «Ocean Action Platform». Sturla Henriksen ble fra 1. januar 2018 utnevnt som Special Advisor, Ocean, til UN Global Compact. Han har samtidig også vært knyttet til Norges Rederiforbund som spesialrådgiver.

Aktiviteten i UN Global Compacts havinitiativ har vokst kraftig gjennom 2018. Som følge av veksten og omfanget av dette arbeidet, kommer Sturla Henriksen nå til å bruke all sin tid på UNGC-initiativet. Som en naturlig konsekvens av dette vil han ikke lenger være tilknyttet Norges Rederiforbund som spesialrådgiver.

 -Vi hadde store ambisjoner for dette prosjektet da det ble lansert i New York på World Ocean Day 8. juni i fjor, men de er enda større når vi nå er over et halvt år inn i prosjektet.  Det er veldig inspirerende og imponerende å se hvordan ledende aktører innen norsk og internasjonalt næringsliv nå engasjerer seg aktivt i utviklingen av bærekraftige havindustrier.  Jeg synes det er et stort privilegium å kunne jobbe for fullt med dette.

 -Det er svært positivt at aktivitetene i havplattformen til UN Global Compact har skapt bred interesse hos både bedrifter, myndigheter og miljøorganisasjoner. En bærekraftig forvaltning av havets ressurser er helt avgjørende for vår felles fremtid. Det er gledelig at havplattformen har vist sterk vekstkraft. Rederiforbundet vil fortsatt støtte opp om arbeidet i plattformen.