Startskuddet for Ocean Space Centre

Det er gode nyheter når regjeringen varsler at de i Statsbudsjett for 2020 vil sette i gang forarbeidene til Ocean Space Centre i Trondheim.

- Denne beslutningen er et viktig første steg på veien mot realisering av et verdensledende kompetansesenter for havnæringene. Dette er et viktig bidrag for å sikre at Norge kan opprettholde vår ledende rolle innen havbaserte næringer, sier Harald Solberg, adm. dir. i Norges Rederiforbund.

Verdiskapingspotensialet innen havnæringer er enormt og vi må lykkes med å videreutvikle det vi er gode på, og ikke minst ta med kunnskapen over i nye havbaserte næringer. De kommende årene skal vi videreutvikle maritim transport, maritim offshore, havbruk, og vi skal utvikle nye ben å stå på innen havbaserte næringer som marin bioprospektering, grønn fornybar energi og offshore havbruk. Parallelt med dette skal vi innen 2050 halvere klimagassutslippene fra maritim næring, og så raskt som mulig innen utgangen av århundret fjerne alle klimagassutslippene fra skipsfarten. 

– Kunnskapsmiljøene ved NTNU og SINTEF er avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet innen skipsfarten og med å videreutvikle og bygge nye konkurransedyktige havbaserte næringer. Disse miljøene trenger den fremste infrastrukturen i verden for å bidra til å få dette til. Realiseringen av Ocean Space Centre er en sentral byggesten for at Norge skal opprettholde vår lederposisjon som den fremste havnasjonen i verden, avslutter Solberg.