Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO og Harald Solberg, administrerende direktør Rederiforbundet under fremleggelsen av rapporten Fremtidsmuligheter i maritime næringer.

SINTEF: Stort vekstpotensial i maritim næring

Når verden skal redusere sine klimautslipp, ligger det et enormt potensial i utvikling av havnæringene. Med verdensledende forskningsmiljøer, industrielle teknologibedrifter og verdens mest komplette og avanserte maritime næringsliv kan den maritime næringen i Norge utvikle fremtidens skipsfart og bidra til at verden kan nå ambisiøse klimamål.

En ny rapport utarbeidet av Sintef på vegne av Rederiforbundet og NHO viser at det er stort potensiale for økt verdiskaping i maritim næring gitt at næringen, myndigheter og akademia aktivt legger til rette for å utnytte potensialet i havnæringene.   

-Det myldrer av ideer, prosjektskisser og prototyper langs hele kysten.  I dette arbeidet fungerer norskekysten, og særlig den nære skipstrafikken, som et teknologilaboratorium for å teste ut og ta i bruk nye løsninger som hele den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer.  Det gir oss en unik mulighet til å utvikle en ny norsk eksportnæring, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. 

Norge har allerede en av verdens største LNG-drevne flåter, batteriferger og hybride skip. Nå introduseres hydrogen som drivstoff og det utvikles autonome løsninger for skipsfarten.  Samtidig installerer rederiene en rekke konkrete endringer og forbedringer på sine skip som alle bidrar til å redusere næringens klimautslipp.  

-Det teknologiske skiftet er en stor mulighet for Norge og den maritime næringen. Samtidig er det viktig å være bevisst at den internasjonale konkurransen er sterk. Skal vi lykkes med å utvikle næringen i tråd med det Sintef sin analyse viser, må vi våge å satse, sier Solberg.