Riggforhandlingene i gang

Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og de tre fagforeningene Industri Energi, Safe og DSO startet i dag i Rederiforbundets lokaler i Oslo.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og det er satt av to dager til forhandlingene.