Reguleringer kommer - det er bare å sette i gang!

Statsminister Erna Solberg kom med en klar løypemelding da hun åpnet Nor-Shipping 2019 på Lillestrøm i dag.  -Tøffere klimareguleringer kommer, det er bare å sette i gang arbeidet, så vil dere kunne fortsette å være i tet, sa statsministeren.

Hun vektla også behovet for digital kompetanse i maritim næring og påpekte nødvendigheten av både nasjonale og internasjonale reguleringer dersom vi fortsatt skal kunne ha bærekraftige havnæringer. 

IMOs generalsekretær Kitack Lim oppfordret næringen til å rette blikket mot framtiden. - Høyere standarder kan føre til høyere kostnader, men vil ofte være bedre løsninger i lengden, sa han. 

Grønn vekst, omstilling, blå økonomi, disrupsjon og ny teknologi var gjennomgangstemaer i en rekke av innleggene som ble holdt. Nobelprisvinner i økonomi Paul Romer pekte blant annet på at for store og dominerende plattformselskaper kan hemme konkurranse og virke imot fellesskapets beste. Han ba næringen se opp for hva han omtalte som plattform pirater. 

Ramez Naam professor ved Singularity University, kom med tre råd til ledere i selskaper som ønsker å vokse i en verden i rask omstilling. Bedrifter er nødt til å eksperimentere, det må være rom for å feile og det er klokt å bevege seg inn i tilstøtende næringer.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg framhevet at en global næring som shipping, spiller en avgjørende rolle i å utvikle nye løsninger for å møte bærekraftige utviklingsmål. - Skal vi skape løsninger for framtiden bør næringen være nysgjerrig, stadig søke ny kunnskap og finne nye samarbeidspartnere, sa han og appellerte til næringens sanne pioner-  og entreprenørånd.