Midtøsten hovedtema for maritimt sikkerhetsseminar

Den Norske Krigsforsikring for Skib og Norges Rederiforbund holdt denne uken sitt årlige Oslo Maritime Security Seminar, der blant annet sikkerhetssituasjonen i Midtøsten og Vest-Afrika sto på agendaen.

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, åpnet seminaret med en kort oppsummering av året som snart er omme.

-Vi har møtt sikkerhetsutfordringer i Hormuz-stredet i Persiabukta og i Guineabukten i Vest-Afrika, sa Solberg, og understreket hvor viktig det er med internasjonalt og regionalt samarbeid for å løse spesielt den krevende situasjonen i Vest-Afrika.

Solberg trakk også frem uklarhetene rundt Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina, blant hendelsene som har vært spesielt utfordrende for den maritime næringen i 2019.

Constanze Stelzenmüller fra The Brookings Institution, snakket om situasjonen i Midtøsten og den økonomiske og politiske utviklingen en har sett de senere årene. Hun viste til holdningsendringer hos viktige aktører i Midtøsten, en omstilling som Europa ville tape på

To andre land som ble spesielt behandlet, var Jemen og Iran.

Elisabeth Kendall, Senior Research Fellow in Arabic, Oxford University, fortalte inngående om den pågående krigen i Jemen og hvordan ulike aktører bruker landet som kamparena. Hun minnet om at Jemen både har en sentral plassering ved Afrikas horn, og en lang kystlinje.

Kjetil Selvik fra NUPI presenterte publikum et uvant perspektiv: Sikkerhetssituasjonen sett fra Irans ståsted.