Økt innsats mot cyber-angrep

Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Rederiforbundet styrker innsatsen rundt cyber-sikkerhet. -Med nye digitale løsninger følger en potensielt økt risiko fra cybertrusler mot skipsfarten. Næringen tar dette på alvor og jobber sammen for å styrke beredskapen innen cyber-sikkerhet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Det er flere aktører på markedet som tilbyr en stor variasjon av tjenester innen cyber-sikkerhet, men DNK og Rederiforbundet har i det siste jobbet tett med medlemmene for å sette forståelsen av trusselaktørene på kartet. Et element som så langt har vært lite belyst.

-Vi begynner nå å formidle månedlige cyber trusselvurderinger til medlemmene. Disse cyber-trusselvurderingene vil på en konsis måte formidle trusselaktørenes kapasiteter for og intensjoner om å ramme skipsfarten via cyber, på samme måte som vi allerede formidler dette for tradisjonelle trusselaktører, sier administrerende direktør i DNK Svein Ringbakken.

Trusselbildet på land er en viktig del av arbeidet, men DNK og Rederiforbundet vil også i større grad rapportere om cyber trusselen på sjøen.

På spørsmål om hvilke sikkerhetstrusler som påvirker rederienes operasjoner, ble cyberkriminalitet rangert som den med størst innvirkning - etter pirater og terror - i Rederiforbundets konjunkturundersøkelse i fjor.
Det gjaldt særlig for rederiene som driver nærskipsfart, der langt flere opplevde dette som en trussel i 2018 sammenlignet med året før.

-Det er behov for en koordinert innsats på dette området, både på skipene, i havn og mot det maritime kommunikasjonsnettverket. Dette er avgjørende for skipsfarten og et angrep kan ha betydelige konsekvenser, sier Solberg.

DNK og Rederiforbundet vil i tillegg arrangere jevnlige samlinger for medlemsmassen for å øke kunnskapen innen cyber-sikkerhet.