Norges maritime fremtid

Aftenposten treffer spikeren på hodet i lederartikkelen torsdag 28. februar. Avisen skriver om hvordan kompetanseutvikling i sterke maritime nærings-, utdannings- og forskningsmiljøer på Vestlandet har nasjonal relevans.

Maritim næring er Norges fremtid, ikke bare en stolt fortid.

Sjøfolk og skipsfart er ikke et døende eller utdødt fenomen i Norge. Få vet at maritim næring er nest størst i landet, med 85.000 ansatte og hele 20.000 yrkesaktive sjøfolk. De fleste bor og jobber på sjøen eller langs kysten, fra Sør-Vestlandet til Nord-Norge. Og Oslo er en av verdens ledende shippingbyer.

Myten om at norsk sjøfart er tilbakelagt historie er uheldig, spesielt når maritim næring er blant landets mest omstillingsdyktige og fremtidsrettede. Bedrifter, ansatte og utdanningsinstitusjoner samarbeider allerede tett om å tilpasse kompetanse og utdanningsløp. Bare i løpet av de siste årene har vi i samarbeid etablert en ny felles bachelorgrad, fire nye mastergradsutdanninger ved høyskoler og universiteter og en ny felles doktorgrad innen nautiske operasjoner.

Nå tar sjøfolk, rederier og utdanningsinstitusjoner et nytt steg sammen for å finne ut hvordan utdanning og kompetanse må endres for å møte digitaliseringen. Enda tettere samarbeid og et stort løft for etter- og videreutdanningen av sjøfolk står sentralt. For det er koblingen mellom håndfast erfaring fra sjø og nye digitale løsninger som sikrer fremtiden.

Harald Solberg, administrerende direktør Norges Rederiforbund

Hans Sande administrerende direktør Norsk Sjøoffisersforbund

Les Aftenpostens leder her.